22 October 2020

ÜLKELERİN SEYAHAT İZİN DÜZENLEMELERİ

AFRİKA

AFGANİSTAN
Türk vatandaşları Afganistan’a seyahat edebiliyor, ancak bazı kısıtlamalar uygulanıyor.

Varış ülkesinde uygulanacak karantina bilgileri
COVID-19 semptomu göstermeyen yolculara kendilerine 14 gün boyunca karantina uygulamaları tavsiye ediliyor. Herhangi bir semptomu olan yolcuların Halk Sağlığı Bakanlığı ile temasa geçmeleri ve yardım almaları gerekiyor.

PCR testi gereksinimi
Yolcular sağlık taramasına tabi. Yüksek ateşi bulunan yolculara 14 günlük karantina tavsiye ediliyor ve Kabul şehrindeki iki hastanede tedavi olma seçeneği sunuluyor.

MISIR
Türk vatandaşları Mısır’a seyahat edebiliyor, ancak bazı kısıtlamalar uygulanıyor.

PCR testi gereksinimi
Mısır vatandaşları da dahil olmak üzere 7 yaş ve üzeri tüm yolcuların, Mısır'a varmadan en fazla 72 saat önceden COVID-19 için hazırlanmış negatif sonuçlu bir RT-PCR test sertifikası sunmaları gerekiyor. Sertifikanın Arapça veya İngilizce olması gerekiyor, dijital kopyalar kabul edilmiyor. Sadece akrediteli bir laboratuvar tarafından damgalanmış ve alınan numune türünün belirtildiği sertifikalar kabul ediliyor.

 

KENYA
Türk vatandaşları Kenya’ya seyahat edebiliyor, ancak yolcular için sağlık taraması ve karantina uygulanıyor.

PCR testi gereksinimi
Yolcuların Koronavirüs (COVID-19) test sonucu negatif olan bir sağlık sertifikasına sahip olması gerekiyor. Testin geçerli sayılması için, numunenin varış tarihinden en fazla 96 saat önce alınmış olması gerekiyor.

 

NİJERYA
Türk vatandaşları Nijerya’ya seyahat edebiliyor, ancak bazı kısıtlamalar uygulanıyor.

Varış ülkesinde uygulanacak karantina bilgileri
Yolcuların 7 gün boyunca kişisel izolasyon uygulaması gerekiyor. Karantina sonunda yolcuların numune merkezine giderek PCR testi yaptırması zorunluluğu bulunuyor. 24 ila 48 saat içinde test sonucu çıkıyor ve sonuç negatifse yolcuların karantinaları sona eriyor. Test sonucu pozitif çıkarsa, yolcular hükümet onaylı bir tesiste 14 günlük zorunlu karantinaya tabi tutuluyor.

 

TANZANYA
Türk vatandaşları Tanzanya’ya seyahat edebiliyor, ancak bazı kısıtlamalar uygulanıyor.

PCR testi gereksinimi
Yolcular sağlık taramasına tabi. Semptom gösteren yolculara PCR testi ve karantina uygulanabiliyor.

 

UGANDA
Türk vatandaşları Uganda’ya seyahat edebiliyor, ancak belirli kısıtlamalar uygulanıyor.

PCR testi gereksinimi
Yolcuların ilk biniş noktasındaki kalkış zamanından en fazla 72 saat önce düzenlenmiş negatif sonuçlu COVID-19 PCR testini Uganda’ya varışlarında sunmaları gerekiyor.

 

ASYA

IRAK
Türk vatandaşları Irak’a seyahat edebiliyor, ancak bazı kısıtlamalar uygulanıyor.

PCR testi gereksinimi
Basra’ya (BSR) veya Bağdat’a (BGW) seyahat eden yolcuların, kalkıştan en fazla 72 saat önce düzenlenmiş negatif sonuçlu bir Koronavirüs (COVID-19) testi içeren sağlık sertifikasına sahip olması gerekiyor.

 

KAZAKİSTAN
Türk vatandaşları Kazakistan’a seyahat edebiliyor, ancak bazı kısıtlamalar uygulanıyor.

PCR testi gereksinimi
Yolcuların varıştan en fazla 72 saat önce düzenlenmiş negatif sonuçlu COVID-19 PCR testini sunmaları gerekiyor.

 

KIRGIZİSTAN
Türk vatandaşları Kırgızistan’a seyahat edebiliyor, ancak bazı kısıtlamalar uygulanıyor.

PCR testi gereksinimi
5 Ekim 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yolcuların Bişkek'e varıştan en geç 72 saat öncesinde sağlık kuruluşlarınca verilmiş olan PCR test sonucunu yanında bulundurması gerekiyor. Bu kuraldan 6 yaş ve altı yolcular muaf tutuluyor.

 

LÜBNAN
Türk vatandaşları Lübnan’a seyahat edebiliyor, ancak bazı kısıtlamalar bulunuyor.

Varış ülkesinde uygulanacak karantina bilgileri
Yolcular varışta yapılacak PCR testi sonuçlanana kadar belirli otellerde 72 saat boyunca karantina altına alınıyor.

PCR testi gereksinimi
Yolcuların kalkıştan en fazla 96 saat önce düzenlenmiş negatif sonuçlu bir PCR testini sunmaları gerekiyor. Yolcular varışta (0-12 yaş arası hariç) masrafları kendilerinden karşılanmak üzere yeni bir PCR testine giriyor. Test sonucu pozitif çıkan yolcuların kişisel izolasyon kurallarına uymaları gerekiyor. 
1 haftayı geçmeyen süreliğine Lübnan’dan ayrılan yolcular bu kuraldan muaf tutuluyor.

 

ÖZBEKİSTAN
Türk vatandaşları Özbekistan’a seyahat edebiliyor, ancak bazı kısıtlamalar uygulanıyor.

Varış ülkesinde uygulanacak karantina bilgileri
Varışta yolcular için 14 günlük ev veya otel karantinası uygulanıyor.

PCR testi gereksinimi
Yolcuların numunesi kalkıştan en geç 72 saat önce alınmış ve sağlık kuruluşlarınca verilmiş olan PCR test sonucunu yanlarında bulundurması gerekiyor. Sertifikanın İngilizce veya Rusça olması şart. 2 yaşından küçük yolcular bu uygulamadan muaf tutuluyor.

 

AVRUPA

BİRLEŞİK KRALLIK
Türk vatandaşları Birleşik Krallık’a seyahat edebiliyor, ancak bazı kısıtlamalar bulunuyor.

Varış ülkesinde uygulanacak karantina bilgileri
3 Ekim'den itibaren Türkiye çıkışlı yolculara karantina zorunluluğu olacaktır. (Karantina kuralları İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler’e göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen gidiş ülkenizin resmi sayfalarından bilgi alın.)

PCR testi gereksinimi
PCR test sonucu istenmiyor. (PCR test kuralları İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler’e göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen gidiş ülkenizin resmi sayfalarından bilgi alın.)

 

BOSNA HERSEK
Türk vatandaşları Bosna Hersek’e seyahat edebiliyor, ancak bazı kısıtlamalar bulunuyor.

PCR testi gereksinimi
Yolcuların varıştan en geç 48 saat öncesinde sağlık kuruluşlarınca verilmiş olan negatif sonuçlu PCR testini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

 

BULGARİSTAN
Türk vatandaşları Bulgaristan’a seyahat edebiliyor.

Varış ülkesinde uygulanacak karantina bilgileri
Karantina uygulanmıyor.

PCR testi gereksinimi
PCR testi istenmiyor.

 

HIRVATİSTAN
Türk vatandaşları Hırvatistan’a seyahat edebiliyor, ancak bazı kısıtlamalar uygulanıyor.

Varış ülkesinde uygulanacak karantina bilgileri
Karantina uygulanmıyor.

PCR testi gereksinimi
Yolcuların varıştan en fazla 48 saat öncesinde sağlık kuruluşlarınca verilmiş olan negatif sonuçlu PCR testini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

 

İRLANDA
Türk vatandaşları İrlanda’ya seyahat edebiliyor, ancak bazı kısıtlamalar uygulanıyor.

Varış ülkesinde uygulanacak karantina bilgileri
Yolcuların kendilerine 14 günlük kişisel izolasyon uygulaması gerekiyor. 

 

KOSOVA
Varış ülkesinde uygulanacak karantina bilgileri
Karantina uygulanmıyor.

PCR testi gereksinimi
PCR testi istenmiyor.

 

MAKEDONYA
Varış ülkesinde uygulanacak karantina bilgileri
Karantina uygulanmıyor.

PCR testi gereksinimi
PCR testi istenmiyor.

 

MOLDOVA
Türk vatandaşları Moldova’ya seyahat edebiliyor, ancak bazı kısıtlamalar uygulanıyor.

Varış ülkesinde uygulanacak karantina bilgileri
Yolcuların 14 günlük kişisel izolasyon uygulamaları gerekiyor.

PCR testi gereksinimi
PCR testi istenmiyor.

 

RUSYA
Türk vatandaşları Rusya’ya seyahat edebiliyor, ancak bazı kısıtlamalar uygulanıyor.
Karantina uygulanmıyor.

PCR testi gereksinimi
Uluslararası uçuşlarda seyahat eden tüm yolcuların, varıştan en fazla 72 saat önce düzenlenmiş negatif sonuçlu COVID-19 PCR testi içeren sağlık sertifikasına sahip olmaları gerekiyor. Sertifikanın İngilizce veya Rusça olması şart. Rusça çevirinin noter tasdikli olması gerekiyor. Yolcuların COVID-19 lgG antikorlarına sahip olduğunu kanıtlayan sağlık sertifikaları da geçerli sayılıyor.
Negatif sonuçlu PCR testi sağlık sertifikasına sahip olmayan yolcular uçağa kabul edilmiyor.

 

SIRBİSTAN
Türk vatandaşları Sırbistan’a seyahat edebiliyor.

Varış ülkesinde uygulanacak karantina bilgileri
Karantina uygulanmıyor.

PCR testi gereksinimi
PCR testi istenmiyor.

 

GÜNEY AMERİKA

BREZİLYA
Varış ülkesinde uygulanacak karantina bilgileri
Karantina uygulanmıyor.

PCR testi gereksinimi
PCR testi istenmiyor.

 

KUZEY AMERİKA

ABD
Türk vatandaşları Amerika Birleşik Devletleri’ne seyahat edebiliyor, ancak bazı kısıtlamalar uygulanıyor.

Varış ülkesinde uygulanacak karantina bilgileri
Yolcuların kendilerine 14 gün boyunca karantina uygulamaları öneriliyor​